Strzelnica „Ząbkowice”

Więcej informacji wkrótce.