Strzelnica „Ząbkowice”

W trakcie budowy. Więcej informacji wkrótce.