Strzelectwo dla każdego 2023

Chcesz nauczyć się strzelać?

Rusza kolejna edycja projektu Strzelectwo dla Każdego.

Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie:

https://strzelectwodlakazdego.pl/

Poniżej przedstawiamy regulamin uczestników zajęć:

1. Uczestnikami zadania mogą być osoby powyżej 26 roku życia.

2. Uczestnikami zadania nie mogą być osoby, które w 2022 roku brały udział w projekcie oraz osoby:

a) będące członkami stowarzyszeń o charakterze strzeleckim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,

b) będące członkami stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,

c) posiadające pozwolenie na broń,

d) posiadające patent strzelecki lub licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,

e) posiadające dopuszczenie do broni na „świadectwo” w rozumieniu ustawy o broni i amunicji,

f) funkcjonariusze służb mundurowych, którym przydzielona jest broń służbowa,

g) osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia zajęć strzeleckich lub prowadzenia strzelnic,

h) instruktorzy lub trenerzy strzelectwa sportowego,

3. Uczestnicy zadania zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących na obiektach sportowych, na których przeprowadzane będą zajęcia.

4. Uczestnicy zadania muszą udzielić oświadczenia o wyrażeniu zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestnika, a także na wprowadzanie tych danych do systemów informatycznych w celu dokumentowania, monitorowania oraz ewaluacji realizacji programu dofinansowanego ze środków publicznych. Dokonują tego poprzez zaznaczenie zgody w systemie – podczas rejestracji oraz poprzez podpis na liście obecności.

5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do wzięcia udziału w całym szkoleniu, w wybranym przez siebie miejscu i terminie.

Wszystkim uczestnikom szkolenia proponujemy zapisanie się do naszego klubu na preferencyjnych warunkach.

Zapraszamy.