ZAWODY PUCHAR ZIMY 2023

Serdecznie zapraszamy na zawody klubowe, które odbędą się w dniu 10 grudnia (niedziela) na strzelnicy myśliwskiej w Brzeszczach przy ul. Łęcka 69.

Konkurencje wchodzące w skład zawodów:

Oś Mikołajkowa 1 – PCZ, PCZ do poperów, KBZ, strzelba do poperów

Oś Mikołajkowa 2 – PBZ mocna ręka, PBZ słaba ręka, KCZ, strzelba do poperów

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie dołączonej karty zgłoszenia na zawody oraz przesłanie jej na e-mail sekretariat@strzelnica.eu. Godziny rozpoczęcia strzelania są uzależnione od kolejności zgłoszeń.

W odpowiedzi zwrotnej otrzymacie godzinę rozpoczęcia strzelania oraz kwotę którą należy opłacić tytułem organizacji zawodów.

Nieprzybycie na zawody, pomimo zgłoszenia oraz dokonania płatności, skutkować będzie przekazaniem kwoty na poczet kosztów organizacji zawodów – nie będzie podlegać zwrotowi bądź przeksięgowaniu na kolejne zawody.

Prosimy o przemyślane zgłoszenia do dnia 8 grudnia (piątek) do godziny 15:00.

Pozdrawiamy
Zarząd Klubu 🙂


Pliki do pobrania:

Wyniki zawodów:

Link do wyników zawodów